cross

Villkor

Allmänt

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Genom anmälan godtar du också att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i annonser och trycksaker för Running Lights samt på vår hemsida och sociala medier (Instagram & Facebook). Deltagande i Running Lights sker på egen risk.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

Villkor för köp av startplats

En anmälan till Running Lights kan ångras fram till det att betalning skett. En betald anmälan till Running Lights ses som definitiv och återlöses ej.

Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal

2 kap 11§ Ångerrätt gäller inte för avtal som

 1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
 2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,
 3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,
 4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
 5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,
 6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,
 7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,
 8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten,
 9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,
 10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,
 11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,
 12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller
 13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna. Lag (2014:14).

I händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kunduppgifter

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något anmälningsbevis eller meddela om annan aktuell information.

Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister enligt GDPR. Uppgifterna används för betalning och leverans. Din e-postadress kan komma att användas, då du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta oss på mejladressen längst ner.

Kortbetalning

All betalning sker via Payex på anmälningssidan. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Kontaktinformation

Running Lights / Alingsås Idrottsförening Friidrott
Lövekullevägen 21
441 44 Alingsås

Telefon: 0322-121 86
e-post: runninglights.aling@gmail.com